Naturtilstanden på overdrev forbedres

28-11-2019

Naturstyrelsen Thy er i disse dage ved at ligge sidste hånd på tre overdrevsinitiativer

Arkivbillede af Svinklovene, Svinkløv Plantage

Naturstyrelsen Thy har udført en række tiltag for at forbedre naturtilstanden på overdrev og de omkringliggende lysåbne arealer, som på sigt forventes at blive overdrev. Tiltagene er udført på tre områder, nemlig Valbjerg i Vester Thorup Plantage, Svinklovene i Svinkløv Plantage og Hanstholm Kystskrænt.

Overdrev er en lysåben naturtype på tør jordbund, der typisk er fattig på næringsstoffer og som består af sand, grus og sten, eller som i dette tilfælde på kalkbakker. Sammenlignet med andre naturtyper er overdrev meget artsrige. Overgroning er en trussel mod overdrevene.

På Valbjerg er overdrevet blevet ryddet for opvækst af træer. Der er blevet bekæmpet rynket rose på Svinklovene og Hanstholm Kystskrænt. Rynket rose er en invasiv art, som spreder sig hurtigt og fordobler sit areal på 3 år. Det er således nødvendigt at fjernet rynket rose fra overdrevene og de omkringliggende arealer, for at disse ikke skal gro til med rynket rose.

Rynket rose bekæmpes ved nedgravning, som Naturstyrelsen Thy har gode erfaringer med. Ved nedgravningsmetoden graves et minimum 2 meter dybt hul, hvor hele busken med rod ligges i. Herefter fyldes der sand ovenpå så terrænet genskabes og ligner det omkringliggende landskab.

Kontakt

Nanna Søndergaard Pedersen

Naturmedarbejder