Folkelig skovrejsning

12-11-2019

Søndag d. 10. november 2019 var 110 børn og voksne, ude at håndplante træer i Skævinge Folkeskov.

Der blev gået til den med spaderne, og de små træer blev møjsommelig plantet. Der var mulighed for at sætte sin egen dekorerede plantepind ved træet, og vælge mellem 7 udvalgte træarter. Senere kunne deltagerne se, hvor hurtig en plantemaskine kan gøre arbejdet. Den fortsætter i øvrigt arbejdet til alle 16 ha er tilplantet. Herefter sættes der hegn om plantningen, så vildtet ikke æder de små træer. Samtidig etableres der vej og ridesti og der sættes låger i hegnet.

Skævinge Folkeskov skal på sigt blive en 29 ha offentlig blandskov ved Ny Harløse, tæt på Hillerød. Skoven er et resultat af et tæt samarbejde mellem private organisationer, HOFOR (Hovedstadens Forsyningsselvskab), kommunen og Naturstyrelsen.

TV2 har i samarbejde med Growing Trees Network og Danmarks Naturfredningsforening arrangeret et stort indsamlingsshow   - Danmark planter træer. Indsamlingen fra private og firmaer har givet mulighed for at tilplante 16 ha af Folkeskoven. Growing Trees Network indsamler midler til rejsning af folkeskove i hele Danmark.

HOFOR har opkøbt jorden for at beskytte grundvandet mod forurening, så en forsat indvinding af drikkevad kan sikres. Naturstyrelsen tilplanter og forvalter området uden gødskning og sprøjtning. Skoven skal både beskytte grundvandet, være til glæde for lokal samfundet, øge CO2 optaget, skabe levesteder for dyr og planter.

Det var anden gang der var mulighed for selv at plante træer i folkeskoven.  Første gang var i påsken i år, og de fleste små træer fra foråret står fint.

Planter ny skov