Skovning i Lystrup Skov

13-11-2019

Naturstyrelsen Nordsjælland fælder træer i Lystrup Skov

Der er i første omgang tale om udtynding i de yngre og mellemaldrende løvtræer. Lystrup Skov er efterhånden blevet meget tæt. Tyndingen har til formål at skabe større mulighed for, at de tilbageblevne træer bedre kan trives og vokse, samt skabe lys og luft langs nogle af skovvejene. Tyndingen foretages med en skovningsmaskine, som fælder og fordeler træet til de forskellige anvendelsesformål. Der produceres træ til såvel savværksbrug som til opvarmningsformål. Efter fældningen køres træet ud til en skovvej af en udkørselsmaskine. Her bliver det liggende til en vognmand henter det for aftagerne. 

MTB-Spor
Fældningen starter i området lige vest for det tidlige skovfogedsted Lystruplund, i skovens nordøstlige hjørne. ”Vær opmærksom på, at mens der arbejdes med maskinen er MTB sporet lukket i pågældende område og at maskinen kører ca. fra kl. 6 til 18,” siger Skovfoged Jan Erik Løvgren. Når der ikke arbejdes i området - typisk i week-enden åbnes sporet igen – hvis det er passabelt. Når fældningen er afsluttet her - rykkes til et område i skovens vestlige del. 

Hold afstand
Det kan være spændende at betragte skovningsmaskinerne, når de arbejder, men man bør overholde en sikkerhedsafstand på 70 m fra en arbejdende maskine.

Kort Lystrupskov med MTB-spor