Ny undersøgelse viser otte forskellige flagermusarter i Nationalpark Thy

28-11-2019

Et nyt initiativ med registrering af flagermus i Nationalpark Thy er første skridt i et længerevarende monitoreringsprojekt

Arkivbillede af en gruppe vandflagermus, der hænger fra loftet i en bunker

En ny undersøgelse af forekomsten af flagermus i yngleperioden viser stor aktivitet og udbredelse af flere arter af flagermus i Nationalpark Thy. Undersøgelsen er et led i et længerevarende moniteringsprojekt, hvor artsforekomster af flagermus og deres udbredelse i de vigtigste leveområder inden for Nationalpark Thy undersøges. Projektet er et samarbejde mellem Biologisk Forening for Nordvestjylland, Nationalpark Thy og Naturstyrelsen Thy.

Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy har flere steder lavet eller planlægger tiltag, der vurderes gunstige for flagermus. I de områder, hvor der planlægges indsatser, undersøges forekomsten før og efter udførsel, for senere at kunne evaluere tiltagenes effekt for flagermusene. I nylige gennemførte projekter undersøges forekomsten af flagermus til videre evaluering af, om tiltagene har medført gunstige leveforhold og udviklingen af disse.

De nye resultater viser, at arterne troldflagermus, vandflagermus, damflagermus og sydflagermus er mest udbredte i Nationalpark Thy. Arterne troldflagermus, dværgflagermus, damflagermus og vandflagermus er identificeret med størst aktivitet. I undersøgelsen blev der fundet 8 arter af flagermus, herunder brandts flagermus. Brandts flagermus blev første gang observeret ved Nationalpark Thy af Biologisk Forening for Nordvestjylland i 2018. Moniteringen og undersøgelser af artsforekomster i de vigtigste leveområder i Nationalpark Thy fortsætter de kommende år, og der tilknyttes fra 2020 en specialestuderende fra Københavns Universitet på projektet.

I forbindelse med undersøgelsen blev der opstillet automatiske detektorer ved søer, vandhuller, skovkanter og levende hegn. Samtidig gik frivillige planlagte ruter med detektorer i de sene aftentimer.

Flagermus orienterer sig ved brug af ekkolokalisering. Under flyvning udstøder de med korte mellemrum små korte ultralydsskrig. Når disse lyde eksempelvis rammer et insekt, en gren eller en husmur, opstår der ekkoer. Ultralyde er lyde, der i frekvens ligger over den menneskelige høregrænse. For os forekommer de fleste flagermus altså tyste, selvom mange af dem i virkeligheden larmer ret kraftigt. Hver flagermusart udstøder små ultralydsskrig på forskellige måder, og det er ved brug af detektorerne, at det er muligt at registrere, hvilken arts ultralydsskrig der udsendes.

Der findes 17 arter af flagermus i Danmark. Alle flagermus er fredede og omfattet af international beskyttelse. Læs mere om udførelsen af undersøgelsen her, samt om det første fund af brandts flagermus i 2018.

Kontakt

Nanna Søndergaard Pedersen

Naturmedarbejder