Juletid: Hvad må vi indsamle i naturen?

29-11-2019

Nu er juletiden allerede i gang og mange vil gerne selv lave juledekorationer, kranse og andet julepynt. Skoven bugner af materialer der er velegnet til lige netop dette, men hvordan er det nu lige indsamlingsreglerne er?

Hvor må man indsamle?

Først og fremmest skal man være klar over at der er forskellige regler for indsamling af naturting i private skove og offentlige skove. I private skove må du kun tage det med du kan nå fra offentlige stier og veje, hvorimod du i offentlige skove gerne må gå uden for stierne for at indsamle.

Hvad må man indsamle?

Du må i begrænset omfang indsamle grene og løv der ligger i skovbunden. Du må gerne i de offentlige skove klippe smågrene af løvtræer (ikke nåletræer!) der er over 10 meter høje. Dette må du dog ikke i de private skove. Man må gerne klippe grene af væltede træer, både løv- og nåletræer. Dette gælder dog ikke i bevoksninger hvor der laves pyntegrønt. Her må du hverken indsamle af det der ligger på jorden eller klippe, da dette er en handelsvare.

Du må i begrænset omfang indsamle kogler, bog, agern, nødder, bær, mos, lav og lignende, hvis det ligger på jorden. Dvs at du fx ikke må klippe grankogler af, der stadig hænger på grenene. Dette skyldes at de ofte er fyldt med frø, og dette kan være en handelsvare.

Generelt gælder at du kun må indsamle til privat brug og max en bæreposefuld.

Har man først styr på reglerne er det bare på med vanten og så ud i vores dejlige skove, der lige nu bugner af masser af materialer som kan bruges til jul. Rigtig god fornøjelse!

For yderligere info:

www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-naturen/hvad-maa-jeg-samle-i-skoven/

Eller kontakt naturvejleder Trine Sørensen, på tlf: 21282655, mail: Obfuscated Email