Skovrejsning ved Tingstrup

11-11-2019

Naturstyrelsen Thy inviterer til offentligt møde om skovrejsningsprojektet tirsdag den 19. november kl. 19:00 på Thisted Friskole

Landskabet ved Tingstrup

Naturstyrelsen har erhvervet 15 ha landbrugsjord ved Tingstrup. Erhvervelsen er sket som følge anlægsloven om Det Nationale Testcenter for Vindmøller i Østerild Plantage, hvor staten ønsker at rejse i alt 100 ha bynær skov i Thisted Kommune.

Der inviteres til offentligt møde om skovrejsningen tirsdag den 19. november kl. 19:00-ca. 21:00 på Thisted Friskole: Stensagervej 19, Thisted.

På mødet vil der blive redegjort for baggrund og formål med skovrejsningsprojektet og præsenteret et første udkast til plan for skovens etablering. Der vil også blive mulighed for at nedsætte et skovlaug, hvor interesserede kan få indflydelse på skovrejsningsprojektet og skabe et lokalt medejerskab. Naturstyrelsen opfordrer alle interesserede til at møde op og komme med forslag til bl.a. friluftsliv, plantevalg og naturområder i den nye skov.

Der vil også blive mulighed for at deltage i en vandretur rundt på arealet mandag den 25. november kl. 15 fra Tingstrupvej 122.

Forslag til skovrejsning kan sendes til Naturstyrelsen Thy indtil 1.12.2019 på Obfuscated Email.

Skoven vil give nye muligheder for udeliv, motion og rekreation i den vestlige del af Thisted, hvor bl.a. Tingstrup Sø, skoler og børnehaver vil ligge tæt på den nye skov. Arealets beliggenhed fremgår af kortet nedenfor.

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider