Stor interesse for ny skov ved Tingstrup

29-11-2019

Naturstyrelsen har nu både afholdt offentligt møde og efterfølgende en gåtur rundt på skovrejsningsarealerne

Den kommende skovrejsning vil understøtte landskabet i området.

Der kom mange gode forslag til skovens indretning og anvendelse frem på det offentlige møde og den efterfølgende gåtur. Blandt mange kan nævnes stier, udsigtsbænke, borde- og bænkesæt, parkeringsplads, ridemuligheder, hundeskov, frugtlund, informationstavler i sammenhæng med Tingstrup Sø og ingen brug af ahorntræer.

Det blev også drøftet, hvad skoven skal hedde, og her kom forslag frem som Tingstrup Skov og Hejrhøj Skov. På det offentlige møde blev nedsat et skovlaug med deltagelse af en række borgere og naboer samt Thisted Friskole. Det bliver nu skovlaugets opgave at drøfte de mange gode forslag sammen med Naturstyrelsen og nå frem til den endelige plan for skovrejsningen, navngivning af skoven og markering af skovens etablering i foråret 2020.

Tidsfrist for skriftlige forslag til den nye skov er 1. december 2019 på Obfuscated Email.

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider