Udvikling af nyt skov- og naturområde mellem Tilst, Geding og Kasted

04-11-2019

Nyt sammenhængende skov- og naturområde nær Tilst, Kasted og Geding. Kom til offentligt møde og hør om projektet og bidrag med ideer og forslag til det nye bynære skov- og naturområde.

Naturstyrelsen og Aarhus kommune har i samarbejde med Aarhus Vand erhvervet nye arealer ved Tilst, Geding og Kasted. Arealerne er erhvervet for at beskytte drikkevandet i området. Samtidig giver de mulighed for at lave et stort skov- og naturområde, der skaber sammenhæng mellem Geding Sø, Geding Skov og Kasted Mose og nye muligheder for naturen og friluftsliv.

Vi vil gerne høste bemærkninger, ønsker og forslag fra naboer, kommende brugere og øvrige interessenter, så vi kan tage dem med ombord i det kommende planlægningsarbejde.

Kom til offentligt møde og hør om projektet og bidrag med ideer og forslag til det nye bynære skov- og naturområde.

Program

  • Velkommen ved Naturstyrelsen, Aarhus kommune og Aarhus Vand
  • Præsentation af projektområdet og vigtige landskabelige sammenhænge.
  • Introduktion til overordnet tilgang til udformning af det nye skovlandskab
  • Spørgsmål, bemærkninger, ønsker og forslag
  • Tak for i dag og beskrivelse af den fremadrettede inddragelsesproces

Tid: 26. november 2019 kl. 16:30 – 18:00 (der serveres forfriskninger)

Sted: Bydelshuset Tilst, Langkærvej 2, 8381 Tilst

Tilmelding: af hensyn til lokaleindretning, forplejning m.m. bedes man tilmelde sig til Obfuscated Email

Se kort over projektområdet HER

Se referat af første offentlige møde 26. november 2019 

Anders Busse

Specialkonsulent