Hasselmusen får en hjælpende hånd i Bidstrupskovene

09-10-2019

I Bidstrupskovene på Midtsjælland findes den lille syvsover, hasselmusen. Den er lige nu i fuld gang med at spise sig tyk i bær, nødder, insekter med mere, for faktisk er det ikke en mus. Det er en syvsover, der går i dvale under jorden om vinteren.

Desværre er hasselmusen på listen over truede arter i Danmark, særligt fordi de egnede levesteder har været i tilbagegang. Derfor har Naturstyrelsen iværksat et projekt i Bidstrupskovene, for at forbedre forholdene for hasselmusen. Der er for eksempel fældet træer i bælter inde i skoven, for at skabe grønne korridorer med lys og plads til de blomstrende buske og småtræer, som hasselmusen blandt andet lever af. De fældede træer er blevet efterladt, og det ser rodet ud, men det er helt med vilje. De er nemlig både tænkt som gangbro for hasselmusen, indtil buske og andet vokser op, men bidrager også med mere dødt ved til gavn for blandt andet svampe. Gamle bevoksninger med gran er blevet fældet og plantet til med egetræer og buske, der om nogle år gerne skulle blive kerneområder for hasselmusen.

Det er ikke kun Naturstyrelsen, der hjælper den lille syvsover. Både Nationalpark Skjoldungernes Land og 15. Juni Fonden har støttet projektet med midler til blandt andet formidling og ekstra overvågning, så vi kan blive klogere på tilstedeværelsen af hasselmus i Bidstrupskovene. Og lokale kræfter har bygget en masse redekasser til hasselmusen, som de hænger op og passer i samarbejde med lokalafdelingen i Danmarks Naturfredningsforening.

Det går fremad
De senere års tiltag for hasselmusen i Bidstrupskovene ser ud til at have hjulpet. Miljøstyrelsens tidligere overvågninger af bestanden tydede på en tilbagegang, men ved den seneste gennemgang af Bidstrupskovene i vinteren 2018 blev der fundet markant flere reder end tidligere. Og det er også lykkedes at observere selve hasselmusen et par gange i enkelte af redekasserne. Selvom vi ikke kan være sikre på årsagen, så ser indsatsen ud til at bære frugt, og vi håber på endnu bedre resultater de kommende år.

Hvis du nu tænker, at sådan en lille fyr vil du gerne se, hvad gør man så? Ja, så skal du have en god portion tålmodighed og også lidt held. Hasselmusen er nemlig nataktiv, temmelig sky og færdes det meste af tiden op i trækronerne. Men onsdag i efterårsferien afholder Nationalpark Skjoldungernes Land og Danmarks Naturfredningsforening et arrangement i Bidstrupskovene i samarbejde med Naturstyrelsen, hvor alle interesserede børn og voksne kan komme og høre om hasselmusen, lede efter spor fra den og lave aktiviteter til glæde for hasselmusen.

Læs mere om arrangementet her.

Yderligere oplysninger
Du kan læse mere om hasselmusen i Bidstrupskovene på projekthjemmesiden. Og hvis du vil give hasselmusen en hånd, er du også altid velkommen til at kontakte Naturstyrelsen Midtsjælland eller Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdelingen i Lejre, for at høre om mulighederne.