Myretuen får Randers Kommunes arkitekturpris 2019

11-10-2019

Et nytænkende partnerskab mellem Naturstyrelsen, den lokale boligsociale organisation ”Bysekretariatet”, Randers Produktionshøjskole og Randers Kommune har udviklet nye tilbud i naturområdet Nordre Fælled. Et af de helt store fyrtårne i partnerskabet ved Nordre Fælled er bynaturrummet Myretuen.

Naturstyrelsen overtog Nordre Fælled i 2002 i byttehandel med Forsvaret. Arealet er 140 ha stort og er et åbent landskab beliggende lige op ad det der i Randers kaldes Nordbyen. Trods flere initiativer lå det store naturområde stort set ubenyttet hen og var plaget af hærværk, henkastet affald samt afbrændte biler og knallerter.

I 2013 opstod partnerskabet med Naturstyrelsen, Bysekretariatet, Randers Produktionshøjskole og Randers Kommune. Målet var at udvikle Nordre Fælled og skabe fælles værdier for området; nye autentiske læringsmiljøer for unge ved produktionshøjskolen, flere rekreative muligheder for områdets beboere samt en bedre udnyttelse af Naturstyrelsens areal.

Partnerskabet har formået at udvikle Nordre Fælled således, at det I dag rummer et væld at attraktive muligheder, bl.a. bålhytte, Tarzanbane, shelters, hængekøjer, løberute, hundeskove (både indhegnet og uden hegn) samt bynaturrummet Myretuen. Myretuen danner helt naturlig indgangsportal til området og binder således by og natur sammen.

Skoleelever deltager i stort arrangement ved Nordre Fælled med fælles opstart ved Myretuen.

Stort kulturel arrangement ved Myretuen.

 

Læs mere om Randers Kommunes arkitekturpris 2019.