Folkeskoven tilplantes

31-10-2019

Kom og plant nye træer i Skævinge Folkeskov
d. 10. november kl. 10 – 12.

2. påske dag i år blev de første træer i Folkeskoven ved Skævinge plantet. Foto: Naturstyrelsen Nordsjælland.

Naturstyrelsen Nordsjælland og Growing Trees Network Foundation planter nye træer i Folkeskoven, Skævinge Skov.

D. 14. september blev der samlet penge ind til ”Danmark Planter træer” i TV2 med Danmarks Naturfredningsforening som medarrangør. Målet var at samle ind til én million træer til plantning i nye Folkeskove i Danmark samt skovfredning i ind- og udland. Dette mål er nået, men det er stadig muligt at donere flere træer. 

Skævinge Folkeskov, ved Ny Harløse tæt på Hillerød, har fået penge til at plante 16 ha.  Det kan du være med til d. 10. november fra 10 – 12.  Kom og vær med til at håndplante træer i det område, hvor de første træer i folkeskoven blev plantet 2. påskedag i år.

Lars Heiselberg Vang Jensen, formand for Growing Trees Network Foundation siger velkommen og Louise Colding Sørensen, formand for Udvalget for Natur, Miljø og Klima i Hillerød Kommune og Skovrider Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland giver sagen et par ord med på vejen. Derefter kan dudekorere og fx skrive dit navn eller træets navn på en plantepind, som du kan sætte ved det træ, du planter i den nye Folkeskov. Senere kan du se, hvordan plantningen foregår med en plantemaskine og der vil være noget varmt at drikke.

Folkeskove opstår når private og firmaer hjælper staten, kommuner og vandværker med at plante nye skove over vigtige grundvandsreserver via deres donerede træer. Skovene er med til at beskytte rent drikkevand i fremtiden, binde CO2, samtidigt giver de nye rekreative områder og dyr og planter nye levesteder. Skævinge Folkeskov ligger på et areal opkøbt med midler fra HOFOR, som også er tilstede og kan fortælle om vandindvinding og rent drikkevand.

Plantning af træer 2. påskedag 2019.

 

Mød op i Skævinge Folkeskov: Harløsevej mellem nr. 224 og230, 3400 Hillerød. GPS: 55.924167, 12.215428

Vel mødt til skovtilplantning og et fælles folkeligt løft til klimaet. 

Naturstyrelsen & Folkeskoven.dk

 Program for dagen

”Danmark planter træer” indsamlingen er åben for donation af træer indtil 31 december:

www.danmarkplantertræer.dk