Vær opmærksom på flåter i Tisvilde Hegn

11-10-2019

Flåter i Tisvilde Hegn kan i øjeblikket overføre TBE, som kan være farlig for mennesker og dyr.

I løbet af sommeren har Statens Seruminstitut fundet flere tilfælde af TBE fra Tisvilde-området. Nu er der konstateret TBE-virus i flåter fra Tisvilde Hegn.
De TBE-smittede flåter findes typisk inden for ganske små områder.

Sammen med Seruminstituttet og Købehavns Universitet har Naturstyrelsen drøftet mulighederne for at mindske risikoen for at smitte. Naturstyrelsen har på den baggrund iværksat rydning/brænding af græs i området omkring naturlegepladsen ved Tisvildeleje, og der er sat skilte op på stedet.

Man kan minimere risikoen for flåtbid ved fornuftig beklædning når man færdes i skoven og ved i øvrigt ikke at færdes uden for veje og stier.
Læs mere om flåter og TBE på www.SSI.dk