Aftentur i Skævinge Folkeskov ved Lønsgård

06-09-2019

I ugen op til indsamlingsshowet ”Danmark planter træer” er der guidede ture i hele landet hvor man høre mere om Danmarks nye statslige skove.

De første tæer i Skævinge Folkeskov blev plantet ved et stort arrangement 2. påskedag i år.

Skævinge Folkeskov 
Torsdag den 12. september kl. 18.30-20.00 kan du komme på aftenvandring i Skævinge  Folkeskov. Her har du mulighed for at se de små træer, som blev plantet ved et stort offentligt arrangement i påsken. Du kan også høre om de kommende beplantninger, etablering af lysåben natur/ naturlig tilgroning og stier til gående, ridende og cyklende i området. Mød op på P-pladsen ved Harløsevej mellem nr. 224 og 223, 3400 Hillerød – gps: 55.924167, 12.215428 - Kom gerne på cykel, da parkeringsmulighederne er begrænset.

1 million nye træer
I de seneste knap 30 år er der i gennemsnit plantet mere end 600.000 træer årligt i statens nye skove, og der kommer hele tiden ny skov til. Skovene beskytter grundvandet og giver samtidig nye frilufts- og naturoplevelser. Miljøminister Lea Wermelin inviterer nu alle danskere med på guidede fyraftensvandringer i statens nye bynære skove over hele landet.

Anledningen er TV2 og Danmarks Naturfredningsforenings indsamlingsshow ”Danmark planter træer”, der løber over skærmen den 14. september. Her er målet at plante mere end 1 million træer til gavn for klimaet.

Læs mere om skovrejsningsmål og aftenturene rundt i landet: https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2019/september/minister-inviterer-danskerne-paa-gaature-i-de-nye-statsskove/

 Plante i Skævinge skov