Født viking og begravet som kristen

13-09-2019

Museum Nordsjælland, Naturstyrelsen og Rudersdal Museer inviterer til åbent hus på udgravningen af en tidligmiddelalderlig kirkegård fra 1000- og 1100-årene ved Wesselsminde, syd for Nærum. Søndag d. 22. september kl. 14-16.

På Naturstyrelsens markene syd for Nærum er der i øjeblikket fuld gang i udgravningen af en kirkegård med op mod 400 grave fra overgangstiden mellem vikingetid og middelalder. De tidligste grave rummer således mennesker, der kan være født som vikinger og gravlagt som kristne. Alle gravene opfattes som kristne, hvilket bl.a. skyldes, at gravene ligger øst-vest med hovedet i vest, som der er tradition for på kristne kirkegårde. Desuden ses der ingen gravgaver, hvilket ligeledes er et kristent træk. Gravene rummer derfor kun skeletter, samt, i enkelte tilfælde, nagler til kisten.

Blandt de mange skæbner, som dukker op på kirkegården, er især én værd at hæfte sig ved. I en kvindegrav lå de øverste dele af skelettet intakt, hvorimod den nederste halvdel var forstyrret. Knoglerne lå omrodet i den forstyrrede halvdel, men dog ikke mere, end at det ene lårben stadig sat fast i bækkenet, mens det andet lå sammen med underbenet. Graven er således blevet forstyrret, mens knoglerne stadig har siddet sammen med rester af kød og sener. Forklaringen på dette kom, da knoglerne blev taget op. Under graven lå en barnegrav, som var gravet igennem kvindegraven – måske er det kvindens barn, der er død kort tid efter, og blevet begravet sammen med hende? Helt sikre kan vi dog ikke være, før end der er foretaget DNA-analyser.

Centralt på kirkegården ligger et gravtomt område. Endnu er der ikke fundet sikre spor efter selve kirken, men meget taler for, at den har ligget her. Formentligt har der været tale om en mindre trækonstruktion på maks. 50-70 m2, som det kendes fra andre tidlige kirker. I tilknytning til den formodede kirke ses der tætliggende grave, hvilket skyldes, at det var særlig fint at ligge tæt på kirken, gerne der, hvor regnen dryppede ned fra taget.

Kirkegården blev anlagt i 1000-årene og opgivet senest omkring år 1200, hvor Søllerød kirke blev opført nogle kilometer derfra, på foranledning af Biskop Absalon. Herefter gik kirken og kirkegården ved Wesselsminde i glemmebogen, og kendes hverken i de historiske kilder eller fra gamle kort. I dag dyrker Naturstyrelsen foder til hjortene i Dyrehaven på marken.

Søndag d. 22. kan man se kirkegården og høre om de foreløbige resultater.

 

Praktisk information:

Det er ikke tilladt at køre helt op til udgravningen. I stedet skal man parkere i sydenden af Nærumsgårdsvej og gå gennem den røde port. Ca. 100 meter fremme kan udgravningen ses på højre hånd.

Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.