Lysstilling langs skovvejene

02-10-2019

Rabatterne langs skovveje bliver åbnet for at skabe indre skovbryn

Lysstilling langs skovvejene i Østerild Plantage

Når man går tur i de skove, som forvaltes af Naturstyrelsen Thy, vil man fremover opleve, at nogle af skovvejene og deres rabatter har åbnet sig og virker bredere en tidligere. Der er fordi vi i forbindelse med den naturnære skovdrift og den hugst der foregår i skovene, udvider det åbne areal som ligger langs vejene.

Princippet er, at man i en afstand af 5 – 10 meter fra vejen fjerner træerne, således der bliver mere lys til kanterne. Gamle markante løv- og nåletræer efterlades, og det samme er tilfældet for de buske, der står i denne zone. 

Der skabes på den må mange kilometer indre skovbryn, som giver plads til en lang række planter som ellers ikke ville kunne vokse her. De træer, der fjernes, er primært produktionstræer, som ikke har nogen stor biodiversitet tilknyttet og af hvilke, der står mange tusind af inde i skoven.

De mange kilometer med mere sollys og plads vil fremadrettet sikre en lang række planter og dyr et nyt levested. Det gælder alt fra svampe, insekter, planter og større dyr. Denne øgede plads til biodiversitet sætter gang i en lang række processer, for eksempel vil de mere varme solbeskinnede strækninger sikre plads til flere insekter, som eksempelvis myre, dem lever spætten af, og når spætterne har det godt og bliver flere, laver de flere redehuller, som igen sikrer flagermusene overvintringssteder, osv.

De indre skovbryn vil også komme til at fungere som spredningskorridorer for de planter og dyr der er tilknyttet de lysåbne naturtyper, og som ellers vil have svært ved at sprede sig hvis ikke at der var dette netværk.

Naturstyrelsen håber med dette tiltag at starte en proces, som med årene skaber mere lys og større variation for biodiversiteten, samtidig med at man på skovturen kan se og opleve skovens forandringer langs vejene.

Kontakt

Tommy Hansen

Vildtkonsulent