Frivillige ved Hald Sø giver søørreden en hånd

24-09-2019

I Hald Sø Bådelaug er der en gruppe frivillige, der hjælper med at pleje naturen. Ofte er det mindre projekter, der kræver både faglig indsigt og fornemmelse for naturens kræfter.

Hald Sø er nok kendt for dens bestand af sø-ørreder, dambrug, iltning af vandet på søens bund og meget mere. Hvad de fleste nok ikke ved er, at der er en gruppe frivillige, som forsøger at forbedre forholdene i vandløbene og søen.

De frivillige hjælper ofte med mindre opgaver. Det kan være opgaver såsom at sikre kanter af vandløb, foretage nedskæring af grene, og at fjerne sand eller grus, der er aflejret efter dage med meget regn.  Opgaverne aftales med lodsejeren og udføres naturligvis kun hvis kommunen giver tilladelse til det.

Ved Mostgård Bæk er sket et mindre brud på vandløbets kant. De frivillige har samlet træ, sten og jord i området til sikring af kanten, således at åen ikke graver sig gennem et meget blødt område.

Jens, der er med i gruppen af frivillige, fortæller at ”det er vigtigt, at sikre åens fald ikke bliver for stejl, fordi det ikke er optimalt for fisk og andre dyr i vandløbet. Vi sikrer brinken – der er kanten af vandløbet – med træstammer, grene og sten. Det er håbet, at træer af for eksempel pil eller rød-el vil vokse op i kanten og naturligt forstærke brinken i fremtiden.”

Jens viser hvor vandet har gnavet i siderne af åen.

Jens viser hvor vandet har gnavet i siderne af åen.


Gruppen løfter i samlet flok –sammen kan man meget.

 


En stamme lægges på plads for at styre vandet.

Der kan være mange gode grunde til at være frivillig går ind i disse små opgaver er naturligvis individuel, men sker sikkert for både hyggens og naturens skyld. Samtidigt foregår arbejdet ofte i meget flotte omgivelser.

Læs mere om Hald Sø.