Offentligt møde om urørt skov i Svinkløv Plantage

17-09-2019

Omkring 30 mennesker mødte op tirsdag den 10. september. Naturstyrelsen Thy takker de fremmødte for en god debat og modtager forslag til den kommende forvaltningsplan frem til den 24. september 2019.

Som led i at udarbejde forvaltningsplaner for de nye urørte skove var der tirsdag den 10. september offentligt møde om urørt skov i Svinkløv Plantage.

Skovrider Ditte Svendsen bød velkommen og fortalte om baggrunden for udpegningen, hvorefter Per Hyttel viste rundt i skoven.

Som tidligere klit- og hedeområder er der i Svinkløv især en række arter tilknyttet den lysåbne natur, som kræver særlig opmærksomhed. Der var trods regn mødt cirka 30 personer op til rundturen i Svinkløv. De fremmødte så på forskellige bevoksninger med forskellige træarter og der blev drøftet, hvilke problemer og muligheder de forskellige træarter og bevoksninger giver. Undervejs gik debatten omkring græsningsskov med en tilhørende indhegning og græsning af vilde dyr, forskellige hjemmehørende træarter, brugen af frivillige til fremtidig forvaltning, tiltag for at øge den naturlige dynamik med brand, stormfald og dødt ved, samt de nuværende og fremtidige stisystemer med tilhørende benyttelse.

Eftermiddagen blev afrundet med mad over bål.

Naturstyrelsen Thy takker de fremmødte for en god debat og modtager forslag til den kommende forvaltningsplan frem til den 24. september 2019 på Obfuscated Email