Frivilligdag på enheden Sønderjylland

02-09-2019

Tirsdag d. 27. august samledes en god flok frivillige på Kelstrup Naturskole i Kelstrup Plantage. Naturstyrelsen Sønderjylland havde inviteret til frivilligdag for at påskønne det arbejde som de frivillige udfører på enhedens arealer.

Til vores store glæde var der opbakning til initiativet og vi havde en givtig og indholdsrig eftermiddag med plads til diskussion om både enigheder og uenigheder.

Skovrider Inge Gillesberg åbnede arrangementet med en introduktion til Naturstyrelsens tilgang til samarbejdet med frivillige samt til dannelse af nye partnerskaber. Dernæst blev tre meget forskellige frivillig-projekter præsenteret og der blev givet både ris og ros til Naturstyrelsens håndtering af disse samarbejder. Dernæst fulgte diskussion de frivillige imellem - om deres projekter og de successer og udfordringer de har mødt - samt med Naturstyrelsens medarbejdere om mulige forbedringer til det fremtidige samarbejde.

Slutteligt bød Naturstyrelsen på grillmad og øl/sodavand inden folk drog hjem med et smil på læben og - forhåbentligt - en bedre forståelse for hinandens arbejde, synspunkter og de rammer som er sat for vores fælles arbejde.