Søborg Sø holder åbent d. 15. september

08-09-2019

Åbent Landbrug er i år flyttet uden for stalden til Søborg Sø

På den gamle søbund, hvor der lige nu er marker og landbrug, genopstår Søborg Sø. Området forventes at være under vand igen i 2023. Søen var tidligere Nordsjællands fjerde største sø, indtil området i 1790 blev afvandet for at blive anvendt som landbrugsjord. Et samarbejde mellem de lokale lodsejere og landmænd, Gribskov Kommune og Naturstyrelsen gør det muligt at reetablere søen til gavn for natur, miljø og klima.

- Vi har valgt at flytte Åbent Landbrug ud på søbunden, fordi vi gerne vil fortælle historien om afvandingen, landbruget, kulturhistorien og det positive samspil, som nu gør det muligt at genetablere søen, fortæller Kaare Larsen, landmand og formand for Søborg Sø Landvindingslaug. Arrangementet er derfor planlagt i samarbejde med Naturstyrelsen og Gribskov Kommune, som er de to andre store interessenter i naturprojektet, og starter kl. 10.

Vi glæder os rigtig meget over samarbejdet med lodsejerne og det går over al forventning med at opkøbe jord og lave aftaler inden for projektområdet. Søborg Sø vil i fremtiden berige området med artsrige naturtyper, som bl.a. de værdifulde sjapvandsområder med lavt vand og fugtige enge i en mosaik. Det nye store naturområde vil helt sikkert blive et attraktivt fugleområde - især for fuglearter specifikt tilknyttet sjapvand, siger Ida Dahl-Nielsen fra Naturstyrelsen. Kom og hør hvad der skal ske og de mange fordele ved projektet.

- På dagen vil vi også gerne fortælle om, hvad der sker når Søborg Sø igen fyldes vand. Det kommer bag på mange, hvor stort et apparat der skal sættes i værk, før pumperne kan slukkes, forklarer Kaare Larsen. Der vil være en oplevelsesrute på søbunden, som kan opleves på guidede traktorture eller cykel.  Turen går forbi Søborg Slotsruin og det gamle men stadig aktive pumpehus.  Søens historie skildres også ved en fotoudstilling.


Søkøer og vandkalve
Søkøer og vandkalve er der ikke, men de græssende naturplejere (kvierne) og klappekalvene kan man komme helt tæt på og man kan ræse afsted på de små hoppekalve. Tag kikkert med og oplev områdets fugleliv eller se nærmere på de maskiner, som tidligere og stadig benyttes i landbruget omkring søen. Børnene kan muntre sig på halmlegepladsen, bage pandekager eller bevæge sig ud på jagtstien. I cafeen sælges der kaffe, kage samt mad og drikke baseret på lokale fødevarer og der er smagsprøver fra Arla.

Tid og sted
Det hele sker søndag den 15. september kl. 10 – 16. Parkering ved Ørbakkevej, indkørsel fra Holtvej, 3230 Græsted. Arrangementet er gratis.

Ko ved Søborg Sø