Stenklodser på Flyvestation Værløse

30-09-2019

Klodserne bliver brugt til at afgrænse forpladsen ved Herkuleshangarerne uden at give gener og med et fantastisk udsyn over flyvepladsen.
Samtidig er de sidste rester byggepladshegn pillet ned, og der er derved adgang til den store nye P-plads, hvor der før i tiden lå mægtige værkstedshuse til militærets lastbiler og andre køretøjer.

Klodserne har dels skabt sammenhæng, dels er de æstetisk pæne og dels markere de afgrænsningen mellem grønne arealer og Nationalmuseets mægtige hangarer.

 

Thomas Scheibel lukker hegnet for sidste gang

Området, hvor der lå værkstedshuse, er derefter blevet ombygget til en stor P-plads, så gæster til både Flyvestationens åbne arealer og til Nationalmuseets store turkise Herkuleshangarer nemt kan parkere og gå eller cykle på opdagelse inde på området.

I stedet for hegnene er der nu sat rigtig mange store betonklodser op på strategiske steder inde på flyvestationen.

”Vi har sat de store klodser op, da vi derved får løst en del praktiske problemer for os og de mange besøgende”, fortæller skov- og naturtekniker Thomas Scheibel fra Naturstyrelsen. ”Betonklodserne står, så de dels forhindrer biler i at køre ind på flyvestationen, dels så de kan bruges som bænke og picnicpladser og dels så de kan bruges som cykelstativer og mødesteder” forklarer Thomas Scheibel.

 

Beton, mener nok de fleste, er sjældent pænt, men de her sten er alligevel noget særligt.

Bygningschef Ulrik Abild fra Nationalmuseet synes nemlig, at disse sten er imponerende, store, glatte og markante. Og de er placeret, så man kan færdes uhindret.  ”I modsætning til det midlertidige byggepladshegn, der både var grimt at se på og ikke gav mulighed for at besøgende kunne passere, har vi nu fået en varig løsning, der både er pæn, passer til området og kan bruges til ophold ”

Ulrik Abild understreger at: ” Klodserne netop er en synlig del af den aftale, som Nationalmuseet og Naturstyrelsen har indgået. I virkeligheden står klodserne et godt stykke inde på Nationalmussets område, men arealet plejes af Naturstyrelsen, så der på den måde skabes sammenhæng i naturarealernes pleje, og samtidig er der en logisk afgrænsning op til Nationalmuseets område med kanoner og andet stort militært grej!”  

Nationalmuseet kan, når der er behov for det, åbne bommen ved hundefolden eksempelvis ved arrangementer, eller når der er behov for at flytte ting ud eller ind i de store hangarer.

Klodserne bliver brugt til at afgrænse forpladsen ved Herkuleshangarerne uden at give gener og med et fantastisk udsyn over flyvepladsen.

Allerede nu bliver denne plads brugt til forskellige arrangementer som eksempelvis ”Hjertetouren”, og det er her, Paven, som det eneste sted i Danmark, har kysset jorden. Hos Naturstyrelsen håber man, at mange vil bruge pladsen og klodserne til ophold og det er også her, man henviser ”stævnepladser”, hvis der er brug for etablering af pitstop, servicering og andre boder i forbindelse med et arrangement.

Modellen med at benytte markante firkantede betonklodser som en kombineret fysisk barriere og bænk er kopieret fra Sydlejren på flyvestationen, hvor samme model er brugt til at afgrænse by og land.

”Det lyder måske ikke af noget særligt, og når man som jeg dagligt arbejder med natur og noget der vokser, kan det jo lyde lidt mærkeligt, når jeg siger, at de her store tunge firkanter er pæne, men det synes jeg de er.” Udtaler Thomas Scheibel fra Naturstyrelsen.

”Klodserne afspejler robusthed og styrke, som jo er en direkte spejling af militær og målrettethed. Og når man oven i købet ser dem herude, med en fugl, der hviler sig eller en familie med madpakken, er det en kontrast, der klæder alle” synes Thomas Scheibel.

Det er ikke kun ved Herkules-hangarene, man kan støde på de store klodser. Rundt på strategiske steder ved vandposter, gode udsigter og som markering af stikveje, ligger klodserne nu og markerer sig. Her kan de bruges som siddebænke, der er hak i nogle af dem, så de kan bruges som cykelstativ, man kan lave steptræning og så er de dejlige at tage et hvil ved!

Ny P-plads åbnes ved den nordlige indgang til Flyvestation Værløse ved ”Sandet”

Der er nu også kommet forbedrede forhold for dem, der kommer i bil til Flyvestation Værløse.

Ved indgangen i nord, ved Sandet, er hegnene nu væk, og P-pladsen på Naturstyrelsens areal er hermed åbnet. Der er etableret en jordvold, så bilernes lygter ikke kan ses ude fra flyvepladsen. Oven i købet vil den med tiden vokse til med græs og høje urter, så den virker højere men mindre markant og fremmed i landskabet. Med åbningen af P-pladsen på Naturstyrelsens areal bliver det endnu lettere at komme til hundefolden ved Sandet og samtidigt er der skabt masser af plads til besøgende i bil, med hestetrailer og selv busser er der plads til.