Træk et træ Melby Overdrev

04-09-2019

Søndag d. 15. september 2019, kl. 10-14 samles igen et stort antal frivillige for, at pleje Melby Overdrev, så heden kan bevares. Ud over at være fredet, Natura 2000 område, er Melby Overdrev nu også en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Naturkanonområde.

” Har du lyst, er du meget velkommen til at hjælpe med at pleje Melby Overdrev ved at fjerne uønskede træer og hybenroser, så vi kan bevare heden lysåben. Og så er der gratis arbejdsfrokost undervejs og hyggeligt samvær.” siger Skovfoged Søren Agerlund, som er ansvarlig for plejen på arealet.


Lyngheden bliver langsom forvandlet til skov, hvis der ikke gøres noget. Men det gør der heldigvis. Det er nu 11. år i træk, der bliver fjernet træer på heden to gange om året.

 ”Arrangementet er et fællesprojekt mellem Danmarks Naturfrednings Forening Halsnæs og Naturstyrelsen Nordsjælland, som hvert år trækker mange frivillige både forår og efterår” siger skovfogeden. ”Tilmelding er ikke nødvendig, du kommer bare! Det er en god idé at tage handsker med.”

.

Melby Overdrev er den største statsejede hede på Sjælland
Heden udgør et af de vigtigste fredede områder ved Nordkysten. Det har været skydeterræn for militæret gennem mere end 100 år, og har derfor undgået at blive udstykket til sommerhuse. Nu er det Naturstyrelsen Nordsjælland, der plejer området, men træerne sår sig selv og truer med at skygge lyngen væk. Der er de sidste mange år lavet et stort arbejde med at rydde for uønsket opvækst, og resultaterne viser sig efterhånden. Men der er stadig små træer, der skal op.

DN Halsnæs bidrager i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland til naturplejen ved hjælp af frivillige to gange om året. Næste gang er i foråret 2020.