Generalforsamling i Harrild Hedes Venner

18-05-2020

Der afholdes ordinær generalforsamling i Harrild Hedes Venner mandag den 22. juni 2020 kl. 19:00 på Naturcenter Harrild Hede.
OBS: NY DATO!

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Godkendelse af årsregnskab.
  4. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8. dage før generalforsamlingen. Forslag skal sendes på følgende mail: Obfuscated Email
  5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg til bestyrelsen er: Flemming Broe, Evald Asp, Carsten Dalgaard og Finn Bjertrup. Der skal desuden vælges 2 suppleanter.
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant. På valg til revisor er Niels Peter Brøgger. 
  8. Eventuelt.

Hvis det på grund af Corona-krisen ikke er muligt at gennemføre generalforsamlingen den 22. juni, vil medlemmerne af Harrild Hedes Venner blive underrettet via mail så hurtigt som muligt.

Torben Bøgeskov

Naturcenterleder