Vilde vidunderlige åbne landskab

27-04-2020

Hovedparten af Danmark udgøres af det vi kalder det åbne land. Altså dyrkede marker, søer, moser, enge, overdrev og heder. Rigtig mange dyr og planter lever i det åbne land og de er til at få øje på.

Efter løvspring er skoven næsten lukket land, når man vil opleve dyrelivet. Her skal man være virkelig heldig og tålmodig eller dygtig for, at få øje på dyrene. Som bekendt er det jo ikke til at se skoven for alle de træer.

Elegant flyver Rød Glente med den karateristiske v-formede hale over det åbne land på udkig efter et ådsel eller andet spiseligt.

Anderledes er det i det åbne land. Her er udsigten god - så langt som øjet rækker. Både fugle og pattedyr er til at få øje på, men også de mindre dyr som padder, krybdyr og insekter ses nemt langs markveje, på heder eller overdrev.

Har man øjnene med sig så ses rådyrene ofte i det åbne land. Her er det en buk der undersøger om råen er ved at være i brunst.

Sådan er det også med haren. De ses ofte på marker med græs eller andre afgrøder - enten enlige eller flere sammen.

Gode oplevelser får du når du følger levende hegn langs markveje. Her syner man ikke så meget i landskabet, og det er svære for dyrene, at få øje på dig. På lidt større naturarealer kan det være sværere at finde skjul. For ikke at tiltrække dyrenes opmærksomhed, kan man benytte fritstående buske til at stå stille ved. 

Her i det tidlige forår ligger hugormen ofte i solen og suger varme til sig inden jagten på byttet kan begynde.

Den imponerende hvepseeddekop er på størrelse med en 5-krone, men alligevel skal man se godt efter for, at få øje på den i græsset.

Ved Naturstyrelsen Kronjylland kan du opleve det åbne land følgende steder:

Mols Bjerge med de store vidder af overdrev.

Overdrevsarealet i Hyllested Bjerge tæt ved Gravlev.

Markerne omkring Kalø Gods ved Rønde.

Engarealerne langs Gudenåen mellem Stevnstrup og Langå.

Marker og enge ved Fussingø Gods vest for Randers.

Engene ved Kjællinghøl mellem Ulstrup og Bjerringbro.

Stanghede og Dollerup Bakker ved Hald Sø syd for Viborg.

 

Du kan finde alle naturstyrelsens arealer på Ud i Naturen.dk

 

Fotos er venligst udlånt af Peter Staunsbjerg og Peter Brostrøm.