Tune Skov bliver større

30-04-2020

Tune Skov ligger syd for København mellem Greve og Roskilde . Det er en ung Skov. De første træer blev plantet 2011. Netop nu gør vi den meget større.

Plantemaskinen er i gang. Foto: Jacob Ljørring / Realmæglerne

Netop nu planter Naturstyrelsen et 10 ha stort tidligere landbrugsareal til med skov og læhegn. Der bliver plantet mange forskellige hjemmehørende træer og buske. Flest af dem er bøg og eg. Samtidig bliver et ligeså stort område lavet til vedvarende græsning – det bliver som en udvidelse af et eksisterende afgræsningsområde. Tune Skov er et samarbejdsprojekt mellem kommunerne og vandværkerne i området og Naturstyrelsen. Og i den aktuelle udvidelse har Realmæglerne afholdt udgiften til 8 ha skov – som et af deres bidrag til at nedbringe CO2 belastningen.

Se videoen på Youtube hvor skovrider Jens Peter Simonsen fortæller om projektet