Søborg Sø bliver 300 hektar stor og 1 meter dyb

02-04-2020

Naturstyrelsen har fastlagt størrelsen på det, der bliver Nordsjællands fjerde største sø

Naturstyrelsen har nu besluttet, at der arbejdes på, at dybden i Søborg Sø, også kaldet vandspejlskoten, bliver 1,0 meter over havets overflade. Det vil give en vanddækket flade på godt 300 hektar. I den tekniske rapport, som Niras har udarbejdet, bliver der også undersøgt et scenarie med et vandspejl op til kote 1,6.

Begge koter vil give et unikt naturområde. Når koten 1,0 m vælges frem for en højere kote er det, fordi der skal etableres færre anlæg bl.a. forhøjelser af diger og veje. Det vil betyde, at påvirkningen af naboejendommene vil være mindre, og ferskvandsspecialister vurderer samlet, at det vil give den bedste biodiversitet i det nye vandområde.

Landbrugsstyrelsen er fortsat i gang med jordfordeling i forhold til de sidste 35 lodsejere, der har jord i det kommende søareal. Landbrugsstyrelsen tager på grund af coronavirus i øjeblikket ikke ud på besøg hos de enkelte lodsejere, men kan nås på telefoner. Jordfordeling III afsluttes den 15. november 2020 og vil forhåbentlig være den sidste jordfordeling på Søborg Sø.

Naturstyrelsen arbejder i øjeblikket på udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapporten, som Miljøstyrelsen er myndighed på. Rapporten skal beskrive miljøforhold såsom natur, landskab, anlæg mv. Det forventes, at rapporten kan sendes i offentlig høring efter sommerferien, og at der afholdes offentligt møde i efteråret 2020. Når de endelige myndighedsgodkendelser er klar, kan projektet realiseres.

Du kan læse mere om projektet på hjemmesiden https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/soeborg-soe/


Har du spørgsmål til projektet, er du altid velkommen til at kontakte:

Lars Grumstrup, Landbrugsstyrelsen ang. jordfordeling. Obfuscated Email. 93 59 73 18
Morten Elling, Naturstyrelsen angående projektet. Obfuscated Email. 20 66 52 06
Ida Dahl-Nielsen, Naturstyrelsen angående projektet. Obfuscated Email. 23 21 53 74
Mikkel Bornø Clausen angående forpagtninger. Obfuscated Email 23 21 53 38

gåsefamilie