Nu plantes bynær skov ved Tingstrup

23-04-2020

Medarbejdere fra Naturstyrelsen Thy er lige nu i fuld gang med at plante den nye skov ved Tingstrup

Anlæggelsen af den nye skov ved Tingstrup er i fuld gang i disse dage. Skoven bliver på i alt 15 ha., og anlægges som egeskov med indblanding af bl.a. skovfyr og douglasgran. Rundt om egebevoksningerne vil der blive anlagt skovbryn med blomstrende buske og træer som slåen, tjørn og hunderose til glæde for dyrelivet i området. Med til skoven hører også engarealet langs bækken og det bakkede overdrev ved Hejrhøj med vid udsigt over både ådalen, Skinnerup og Thisted by.

Der vil kort efter tilplantningen blive anlagt vandrestier og parkeringsplads, så at borgerne i Thisted vil kunne komme ud og opleve den nye skov. Derudover vil der blive etableret en ridesti og en mindre hundeskov. Det nye areal ligger mellem Tingstrupvej, Hejrhøjvej, Vadestedsvej og Bækken samt tæt på Tingstup Sø. Skoven er planlagt i samarbejde med repræsentanter for lokalområdet, ligesom et indvielsesarrangement, der desværre må udsættes til senere.

Vi er rigtigt glade for at kunne etablere 15 ha. bynær skov ved Tingstrup i gå- og cykelafstand fra Thisted by, og vi håber at borgerne vil tage skoven til sig og bruge den flittigt. Landskabet i området er helt enestående, og i takt med at skoven vokser op vil området blive til en lille naturperle,

fortæller skovrider Ditte Svendsen fra Naturstyrelsen Thy.

Skovrejsningen sker på tidligere landbrugsjord som led i at etablere 100 ha. bynær skov i Thisted Kommune som erstatning for den fældede skov ved etablering af Testcenter Østerild. Foruden skovrejsningen ved Tingstrup etablerer Naturstyrelsen 4,6 ha. erstatningsskov mellem Frøstrup og Vesløs, som bliver en udvidelse af 100-skoven Tømmerby fra 2016. Hermed er opgaven med at etablere 100 ha ny bynær skov i Thisted Kommune tæt på at være løst. Der er tidligere plantet ny skov ved Eshøj, Snedsted, Nørhå, Hurup og snart følger et mindre område mellem Bedsted og Rønhede Plantage.

Landskabet ved Tingstrup:

Oversigtkort over skovrejsningsarealet:

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider