Sandflugtsmøder 2020

06-05-2020

Naturstyrelsen Thy afholder som tidligere år sandflugtsmøder på udvalgte steder langs kysten

Arkivbillede fra tidligere sandflugtmøde

Naturstyrelsen Thy afholder årets sandflugtsmøder på udvalgte steder langs kysten i Thisted kommune d. 11. maj og Jammerbugt kommune d. 14. maj.

På mødet, hvor kommunerne deltager, aftales hvilke arbejder der skal udføres for at sandflugt forhindres på bedste måde. Alle der er berørt af sandflugt, især lodsejere kan møde op for at fremsætte ønsker og høre mødets behandling.

Kun hvor sandflugt er generende, foretages dæmpningsarbejde. Der hvor naturen har frit spil, er det kun gavnligt for naturen med sandflugt og klitter i fri dynamik.

Sandflugtsmøderne bliver afholdt udendørs og i henhold til myndighedernes retningslinjer for at begrænse udbredelsen af Corona smitte.

Læs mere om sandflugtsmøderne og se tidsplanen her.

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider