Ny belægning på stierne i byfogedskoven

20-08-2020

Bedre tilgængelighed i Byfogedskoven

I den forløbne uge har Naturstyrelsen fået lagt ny stibelægning på hovedstierne i Byfogedskoven. Det er Frederikshavn Kommune, som har været entreprenør på opgaven. Det grus, som er lagt på, er den samme type grus, som ligger ved Den tilsandede Kirke.

Bedre tilgængelighed.

Denne type grus giver et fast underlag, så det skulle blive let at komme frem med barnevogn, rollator og kørestol, når gruset lige har sat sig efter et par omgange regn. Byfogedskoven ligger grænsende op til Skagen Sundhedscenter, som hele året bruger hjertestien i skoven til genoptræning.

De fleste af hovedstierne i skoven har også tidligere haft fast grusbelægning men gruset er ikke blevet suppleret de sidste mange år. Hvert år falder der blade og nåle ned på stierne og nogle steder havde der derfor udviklet sig et muldlag ovenpå stibelægning. I våde perioder blev disse strækninger meget mudrede og Naturstyrelsen har derfor i år valgt at lægge en nyt lag grus ovenpå det gamle. Nogle få steder er stien udvidet lidt. Det skulle gerne give mulighed for at komme skoven rundt i selv de våde perioder uden alt for meget mudder på skoene. I forbindelse med udlægningen af det nye grus er vegetationen langs stierne også blevet skåret lidt ind, da den mange steder var ved at gro sammen om stierne.

 ”Det ser lidt voldsomt ud når sådan et arbejde udføres med maskiner og det nye grus ser dominerende ud i starten, men erfaringen viser, at der kun går få måneder før stien igen falder ind i omgivelserne”, udtaler Skovfoged Helene Overby

Byfogedskoven er for alle, vis hensyn.

Skovfoged Helene Overby fortæller at man selvfølgelig stadig er velkommen til at færdes til fods på alle stier, på sletten og i bevoksningerne. På cykel må man holde sig til de anlagte stier og holde et roligt tempo, så man ikke risikerer sammenstød med de mange gående og løse hunde, der kommer af, at skoven også er hundeskov.