Naturstyrelsen inviterer til møde om beskyttelse af ynglende kystfugle i tre vildtreservater

03-08-2020

Naturstyrelsen indbyder hermed til møde for brugere og interessenter af Bastholm Vildtreservat, Liderum Vildtreservat og Årø Kalv Vildtreservat, idet de tre bekendtgørelser drøftes revideret i forhold til beskyttelse af ynglende kystfugle.

Mødet afholdes den 27. august 2020, kl 18.00. Mødestedet er Skovridervej 3, 6510 Gram, Sønderjylland. Svar på invitation gives senest den 24. august 2020 på Obfuscated Email eller sms til 2383 1766.

Foreløbig dagsorden:

  • Naturstyrelsen byder velkommen
  • Miljøstyrelsen introducerer revisionsprocessen
  • Konkrete ændringsforslag fra NST/MST
  • Forslag/input fra de fremmødte
  • Eventuelt
  • Opsamling og afrunding

For de tre vildtreservater skal der ved revisionen behandles sammenlægning under én bekendtgørelse.