Skovning i august og september 2020

25-08-2020

I de kommende måneder sker der på enhed Sønderjylland skovninger i følgende skove. Skovningerne er et led i den gældende skovdrift.

Oleskobbel og Blommeskobbel:

Her fældes manuelt hugstmodne træer  fra sidst i august til midt september, - fortrinsvis bøg, der leveres til opskæring på danske savværker.
Der er planlagt udtyndinger med skovningsmaskine i de samme skove i september måned, men usikkert om den bliver gennemført  pga. svigtende afsætning.
I begge tilfælde vil der foregå udtransport på skovvejene.

Kiskelund plantage:

Her foretages maskinel udtynding i de yngre bevoksninger, træet hugges senere til flis for senere at finde anvendelse på Sønderborg Varmeværk.

Rode Skov:

Her vil ligeledes blive foretaget maskinel udtynding med henblik på oparbejdning til flis i lighed med Kiskelund Plantage.
I begge skove vil træet blive kørt ud til skovvejene.

I skovene på Als - Oleskobbel, Blommeskobbel, Sønderskoven, Arnkil, og Made Skov , her oparbejdes træ fra tidligere gennemførte skovninger til flis.