• Nytårsgåtur på Harrild Hede

  22-12-2020

  Danmarks Naturfredningsforening opfordrer sammen med Harrild Hedes Venner og Naturstyrelsen til at indvi årsskiftet med en frisk nytårsvandretur på Harrild Hede..

 • Vi fælder nåletræer i skovene

  22-12-2020

  I starten af det nye år begynder skovningssæsonen. Naturstyrelsen fælder derfor nåletræer i Vesterskoven, og skovningen vil foregå i de dele af skoven, som skal..

 • Nye tiltag på Trækstien

  18-12-2020

  Trækstien langs Gudenåen mellem Silkeborg og Kongensbro har fået et løft - både hvad angår stier og formidling på den 22 kilometer lange strækning.

 • Oprensning af lobeliesøer i Ålvand

  18-12-2020

  Projektet med oprensning af de sjældne lobeliesøer på Ålvand klithede ved Nr. Vorupør skal til at begynde.

 • Efterligner naturlige skader

  Gammel før tid

  17-12-2020

  Går du en tur i den nordlige og vestlige del af Gribskov eller i Tisvilde Hegn mellem jul og nytår, kan du støde på et lille skilt.

 • Skovarbejder skærer riller i barken på træ i Boserup Skov

  Veteranisering i Boserup Skov

  17-12-2020

  Rundt om i Boserup Skov, har skovarbejdere været på en utraditionel arbejdsopgave. Stik imod alt hvad de lærer på skolen, lød opgaven nu på at ødelægge de store..

 • Lokalt samarbejde om Augustenborg Skov

  17-12-2020

  Naturstyrelsen Sønderjylland har i samarbejde med Hertugbyens Udviklingsforum etableret en shelter og oprenset skovens eneste sø.

 • Geding Skov udvides med en folkeskov

  17-12-2020

  Til foråret plantes en ny folkeskov i Geding Skov nær Aarhus. Geding Skov udvides i samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Vand. Skoven kommer til at beskytte..

 • En rigere og vildere natur syd for Klitmøller

  16-12-2020

  Et nyt stort græsningsprojekt ved Klitmøller skal give flere levesteder for klitnaturens særlige plante- og dyreliv. Markfirben, skotsk lostilk, argusblåfugl og..

 • Christianshøjkroen kommer i nyt udbud

  16-12-2020

  Der blev ikke fundet en forpagter til Christianshøjkroen og Kyllingemoderen, da disse var i udbud i denne måned. Derfor bliver der foretaget et nyt udbud i 2021..

Søg i arkivet