Gammel før tid

17-12-2020

Går du en tur i den nordlige og vestlige del af Gribskov eller i Tisvilde Hegn mellem jul og nytår, kan du støde på et lille skilt.

Det fortæller, at Naturstyrelsen er i gang med at veteranisere udvalgte ældre løvtræer i de kommende urørte skovområder, hvor det er besluttet at stoppe kommerciel skovdrift. Efter nytår kommer turen til Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn.

Træerne bliver skadet ved f.eks. at fjerne barken på en del af stammen, brænde det i bunden, skære huller ind i stammen, hvor vand kan samle sig, så svampe bedre kan få fat eller efterligne revner i stammen. Alt sammen for at styrke biodiversiteten.

Skoven mangler levesteder for en lang række plante-, svampe- og dyrearter. De naturlige processer tager tid, men vi kan skyde en genvej til flere levesteder, ved at gøre udvalgte træer gamle før tid.

Efterligner naturen
Når vi veteraniserer et træ, efterligner vi de naturlige hændelser, et træ kan blive udsat for i løbet af et langt liv i form af lynnedslag, sygdom, vind og vejr. Et skadet træ vil hurtigere udvikle områder med råddent og formuldet materiale, der gør det til et optimalt levested for en lang række smådyr og svampe, og hvor spætter kan søge føde og hakke redehuller.

Udover at veteranisere træer, bekæmper vi også invasive arter, fælder ikke-hjemmehørende træer og planter insektbestøvede og bærbærende træer og buske. Indsatserne skal tilsammen være med til at give et afsæt for større mangfoldighed i den urørte skov.

God og oplevelsesrig tur i skoven – få evt. inspiration til turen her:

Naturguide Gribskov
Naturguide Tisvilde Hegn 

Du vil kunne se revner og huller i forskellig form i stammerne, bark fjernet fra dele af stammerne og brændte områder i bunden af træerne. Hver skade giver forskellige organismer plads til at etablere sig over tid.

Indgreb i træer