Lokalt samarbejde om Augustenborg Skov

17-12-2020

Naturstyrelsen Sønderjylland har i samarbejde med Hertugbyens Udviklingsforum etableret en shelter og oprenset skovens eneste sø.

Shelter med fjordudsigt

I oktober stod den nye shelter med fjordudsigt, i Augustenborg Skov, færdig. Etableringen af shelteren er et samarbejde mellem Naturstyrelsen Sønderjylland og den lokale forening, Hertugbyens Udviklingsforum. Projektet omkring shelteren opstod som et borgerønsker i foreningen, der nu i samarbejde, er fuldt til dørs og opfyldt. Shelteren er opført på arealet for den primitive overnatningsplads. Placeringen betyder at man som besøgende kan ligge i sin sovepose og samtidig nyde udsigten ud over Augustenborg Fjord. På overnatningspladsen finder man, foruden shelter og fjordudsigt, også et bålsted med grill samt en bænk.

Shelter i Augustenborg skov med udsigt over fjorden.Shelter i Augustenborg Skov.

Oprensning af Kaninsøen

I 2019 i forlængelse af samarbejdet om shelteren, opstod der et borgerønske om at oprense
skovens eneste sø, Kaninsøen. Andreas Andersen fra den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening, deltog i projektet med fagligt indspark og koordinering med Hertugbyens Udviklingsforum.

Kaninsøen før oprensningen
Kaninsøen før oprensningen.

I november 2020 blev opvæksten omkring søen fældet, og i december blev arbejdet med selve oprensningen afsluttet. Projektet omkring Kaninsøen betyder at padderne med tilknytning til sønaturen, har fået bedre yngle- og levevilkår, samtidig med at den rekreative oplevelse af søen, også har fået løft.

“Det er med stor glæde, at vi igen kan sætte flueben ved endnu et borgerønske. Selve processen har endnu engang været en sand fornøjelse. Alt har bare kørt og der har været stort engagement og velvilje fra alle involverede parter” - fortæller tovholder Poul Andersen fra Hertugbyens Udviklingsforum.

Kaninsøen efter nedskæring og oprensning.Kaninsøen efter nedskæring og oprensning.

Forandringen fra før og efter oprensningen er til at få øje på. Men med tiden vil naturen selv sløre sporene fra arbejdet, og der vil indfinde sig et naturligt dyre- og planteliv, i takt med at vandet finder vej tilbage i søen.
Der er indgået dialog med en lokal gruppe frivillige, som ønsker at bidrage til den efterfølgende pleje i og omkring søen, således at de gunstige yngle- og levevilkår opretholdes i mange år fremover.

Naturstyrelsen Sønderjylland og Hertugbyens Udviklingsforum håber at besøgende i Augustenborg Skoven vil tage godt imod de to projekter, og have glæde af dem mange år fremover.

Yderligere oplysninger: