Geding Skov udvides med en folkeskov

17-12-2020

Til foråret plantes en ny folkeskov i Geding Skov nær Aarhus. Geding Skov udvides i samarbejde med Aarhus Kommune og Aarhus Vand. Skoven kommer til at beskytte områdets drikkevand og skabe nye rammer for natur- og friluftsoplevelser.

Udforsk den nye 3D model af skovrejsningsprojektet i Geding Skov. Du kan selv panorere rundt i modellen, eller benytte de mange definerede viewpoints. I modellen kan du også se den nye Søbakke Skovbadeskov, som etableres på bakkedraget mellem Tilst og Geding Sø.

I en årerække har Aarhus Vand og Aarhus Kommune medfinansieret Naturstyrelsens erhvervelser af jord til skovrejsning for at beskytte drikkevand og skabe nye store bynære områder, hvor naturen og friluftlivet kan udfolde sig. Et af skovrejsningsområderne ligger på bakkedraget ved Geding. Til foråret udvides Geding Skov fra til 24 ha til 70 ha.

 

Se en helt ny 3D-model af skovlandskabets udformning (skal åbnes i chrome).

 

I forbindelse med udvidelsen vil der blive plantet 75.000 træer og buske, som alle sammen doneres af Interflora. De mange træer og buske doneres som en ny folkeskov gennem Naturstyrelsens samarbejde med den selvejende institution Growing Trees Network Foundation.

 

Skovrider Søren Hald fra Naturstyrelsen glæder sig over den nye folkeskov:

-       Det glæder mig, at vi nu kan udvide det gode samarbejde vi har med Aarhus Kommune og Aarhus Vand omkring skovrejsningen ved Geding til også at omfatte en folkeskov. Vi har udformet det nye skovlandskab, således at blomstrende skovbryn kommer til at bugte sig op og ned ad bakkedraget omkring Geding og fremhæve de markante terrænforskelle og storslåede udsigter, siger Søren Hald.

 

Planerne for det nye skovlandskab er udarbejdet i dialog med Aarhus Kommune og med inddragelse af synspunkter, forslag og ønsker fra naboer, foreninger og andre kommende brugere af området.

 

-       Udvidelsen af Geding Skov med den nye folkeskov, er et godt eksempel på, hvordan skovrejsning på landbrugsarealer, der støder op til eksisterende naturområder, kan åbne op for helt nye naturmæssige og rekreative helheder. Med udvidelsen vokser Geding Skov sammen med Geding Sø og Geding-Kasted Mose, så der dannes et stort sammenhængende og meget varieret skov- og naturområde mellem Tilst, Geding og Kasted, og dermed helt nye muligheder for naturen og friluftslivet, siger projektleder Anders Busse Nielsen fra Naturstyrelsen.

 

Donationen af de ca. 75.000 træer og buske der skal plantes i den nye folkeskov i Geding Skov er med til at øge de midler, som Naturstyrelsen i forvejen har til skovrejsning. Det betyder, at der kan rejses endnu mere skov fremover.