Nye tiltag på Trækstien

18-12-2020

Trækstien langs Gudenåen mellem Silkeborg og Kongensbro har fået et løft - både hvad angår stier og formidling på den 22 kilometer lange strækning.

Pramdragerne brugte »æ swot mand« til at lægge deres tov omkring, for bedre manøvrering i åens skarpe sving.

Silkeborg Kommune og Naturstyrelsen har afsluttet en række nye tiltag langs den historiske træksti ved Gudenåen fra Silkeborg til Kongensbro. Vi gør status over projektet, som er med til at skabe rammerne for alle, der har lyst til at udforske den helt særlige natur langs Gudenåen. Så tag familien under armen i juleferien og få en unik friluftsoplevelse på Trækstien.

Hævede stier

Stien fra Alling Å til Kongensbro og sidestien ved Porskær er hævet, så trækstien bliver mere tilgængelig i områder, der er særligt eksponeret for oversvømmelser. Desuden er der anlagt en ny sidesti ved Anderiet nordøst for Ringvejen ved Gødvad Mælkevej.

Da trækstien er i niveau med Gudenåen, vil nogle strækninger i perioder være våde, men lige nu er vandstanden lav, så der er gode muligheder både til fods og på cykel.

Her kan du tjekke vandstanden i Gudenåen og holde dig opdateret på, om Trækstien er farbar.

Formidling i centrum

Formidlingen af områdets natur, landskab og kulturhistorie er styrket på strækningen fra Kongensbro til Silkeborg. Her kan man finde nye skilte med fortællinger, som giver et indblik i pramfartens historie og om plante- og dyrelivet ved Gudenåen.

Trækstien er oprindeligt skabt for heste og pramdragere, der trak pramme med varer mod strømmen fra Randers til Silkeborg. Syd for Kongensbro kan man opleve ”Æ Swot man” som for nyligt er blevet renoveret og geninstalleret med ny skiltning, som formidler historien om den helt særlige tjærede pæl med fastgjort jernrulle, som pramdragerne ved hjælp af et reb kunne bruge til at styre prammene i åens sving.

Shelters og madpakkehus med udstilling

Ved nordenden af Sminge Sø har Silkeborg Kommune for nyligt opsat et madpakkehus med en udstilling om områdets natur- og kulturhistorie, ligesom der er blevet etableret to nye shelters med plads til cirka seks personer i hver.

Præmieret arkitektur

Træksti-projektet blev i 2019 præmieret af både Midtjyllands Avis Læserpris og Silkeborg Kommune med en arkitekturpris i kategorien ’Parker og byrum,’ som et fint eksempel på en helhedstænkning i forhold til både de arkitektoniske og formidlingsmæssige greb og udtryk. Prisen kan ses ved den sydlige ende af den lange træsti ved Porskær.

For yderligere oplysninger:

Knud Erik Hesselbjerg, Naturstyrelsen Søhøjlandet, tlf. 40280563, mail: Obfuscated Email

Aage Ebbesen, Silkeborg Kommune, tlf. 89701523, mail Obfuscated Email