Hold afstand til klitter og skrænter

24-02-2020

Flere steder i Thy har det våde og blæsende vejr betydet, at der kan opstå skred fra de stejle havklitter samt flydesand på strandene. Der er grund til generel forsigtighed ved færdsel langs kysten.

De stejle klitter lige syd for Bøgsted Rende. Bemærk den del af en bunker, der ligger på strandbredden ved klitfoden.

Februar måned har været præget af kraftig vind og masser af regn. Når solen så endelig skinner, er der mange folk, der gerne vil gå en tur på stranden. Men pas på! Kysten er meget dynamisk i disse dage grundet de store mængder blæst og regn. Og dette har skabt nogle farlige forhold på stranden – specielt for foden af klitterne. Og når vandet står højt, er det netop her folk færdes.

Der er flere steder risiko for skred, da klitterne står meget skarpe efter højvande. Havet har bl.a. gnavet kraftig i klitterne nord for Vorupør i Bøgsted Rende området, hvor der kommer mange besøgende. Her er også et eksempel på, at en rest af en bunker er faldet fra klittoppen og ned på strandbredden.

Derudover er der risiko for, at der opstår områder med flydesand (også kendt som kviksand), som ikke længere kan bære. Hvis man træder ud i sandet, kan man opleve at synke i. Flydesandet bliver dannet på strandbredden, når grundvandstanden er særlig høj. Dette sker ofte ved klitfoden, men det kan også ske længere ude på strandbredden.

Lige nu er Naturstyrelsen bekendt med forhold som disse ved Bøgsted Rende, Sdr. Vorupør og Lodbjerg, men det kan også opstå andre steder.

Naturstyrelsen anbefaler derfor strandgæster at være varsomme, når de færdes langs havet. Såfremt at man skulle opleve at træde ud i flydesand, er det bedste råd at undgå for kraftige bevægelser, så man synker dybere i. Derimod skal man om muligt stille og roligt bevæge sig den korteste vej ind til fast grund. Ellers tilkald hjælp. Massefylden af flydesandet er ofte højere end vores krop, og derfor synker folk sjælden helt i. Tag eventuelt en vandrestok med på gåturen, så du kan tjekke sandets bæreevne.

Kontakt

Henrik Schjødt Kristensen

Klitplantør