Rydning i Tinnet Krat ved Lindbjerg

12-02-2020

I efteråret 2019 lavede Naturstyrelsen Trekantsområdet en genrydning af vedopvækst ved Tinnet Krat, Lindbjerg. Formålet var at genskabe overdrev og skabe sammenhæng i naturarealerne fra nord til syd.

Arealerne er fredet og internationalt beskyttet. I medfør af fredningen, skal naturtypen overdrev udvikles, og Natura 2000-planens overordnede målsætning er, at arealet med overdrev og våd hede øges, og at der så vidt muligt skabes en større sammenhæng mellem naturområderne i området. Samtidig er det målet, at der sker en udvikling af egekrat på nogle af de lysåbne arealer. Området er karakteriseret ved at være sammensat af egekrat, hede, overdrev og i de lavere områder sø og mose.  

I forbindelse med et EU LIFE projekt fra 2004-2008 blev flere plantager i området afviklet, og der blev etableret græsningsdrift på nogle af de ryddede arealer. Sidenhen er især de ugræssede dele af området groet til igen. Naturstyrelsen Trekantsområdet har derfor genryddet arealerne, hvorved udsigten fra vejen til holmene med egekrat er genskabt. Herudover arbejder Naturstyrelsen Trekantsområdet med en række tiltag for at skabe områder til foryngelse af egekrat, forbedre sammenhængen mellem arealerne og udvikle nye arealer til overdrev og hede. De næringsfattige overdrev er karakteriseret ved at indeholde mange forskellige plantearter, som er tilpasset næringsfattig jordbund og meget lys. Mange insekter er knyttet til denne naturtype og afhængige af blomstrende urter i deres livsforløb.

For at fastholde arealerne lysåbne, har Naturstyrelsen Trekantsområdet sat et hegn til græsning. Senest i 2021 vil der blive afgræsset med kvæg.

  • Efter rydningen

    Efter rydningen

  • Inden rydningen

    Inden rydningen