Nogle Skrubtudser tror det er marts

29-01-2020

Vinter eller forår?

Hvis man går en tur i skoven lige nu, kan man godt få den tanke, at man har taget fejl af månederne. For ud over at vejret er lunt, så er der masser af forårstegn overalt derude.

- Det har indtil nu været en meget lun og våd vinter, og det har fået masser af små grønne spirer til at pible op af jorden, tidligere end de plejer. Mange arter kigger ikke i kalenderen, de bliver styret af varmen i jorden omkring dem, mens andre er styret af dagslængden, siger Bjarke Huus Jensen, biolog fra Naturstyrelsen Vendsyssel.

Det er ikke usædvanligt af kaprifolie og hyld har blade om vinteren, men der er flere end sædvanligt. Andre er meget tidligt med løvspring

Du vil også kunne nyde synet af blomster, for piletræerne er begyndt at springe ud. Piletræernes blomster hedder gæslinger og er nogle af de første blomster, der viser sig i det tidlige forår. Hasselraklerne er allerede store og lysegrønne, og nogle af dem har allerede åbnet sig og smidt deres pollen tidligere end tidligere registreret.

- Også nogle af de mange spiselige planter sende vitaminfyldte skud op, det gælder fx mælkebøtter, skvalderkål. Inde længe ser vi nok de første følfod. Gamle naturvejledere plejer at fortælle at den der spiser den første blomst af Følfod de ser undgår forkølelse.

Skulle frosten og en koldere vinter melde sig, vil mange af de nye blade blive frostskadet og brune. Men det kan de heldigvis godt tåle. De har flere knopper at tage af, for der ligger altid nogen i reserve.

Ringduer yngler tidligere og tidligere, nok som følge af klimaændringerne, og i år er rigtigt mange par i gang og kurrer lystigt. Flere traner end normalt har overvintret i Danmark og er allerede begyndt at trumpetere. Solsort og andre småfugle er begyndt af synge.

Enkelte skrubtudser og salamandre er vågnet fra vinterdvale og endda søgt mod vandhuller.

Vi har i år set overvintre sommerfuglelarver af hedepletvinge være aktive med at solbade og måske æde i januar, det ser vi normalt først i starten af marts.


Læs mere om naturen netop nu  

Husk, der er adgang til statens skove og naturområder 24-7 hele året

For yderligere oplysninger: Biolog Bjarke Huus Jensen, mail: Obfuscated Email tlf. 7254 3989