Naturstyrelsen fælder store løvtræer ved Silkeborg

06-01-2020

I de kommende uger fælder Naturstyrelsen store løvtræer flere steder i skovene rundt om Silkeborg.

Hugsten er et led i den helt almindelige skovdrift, hvor salg af træ er med til at finansiere friluftsliv og naturbeskyttelse på Naturstyrelsens arealer.

De fældede træer sælges enten til eksport eller til danske savværker. En stor del af træet bliver brugt til fx møbler og gulve.

Naturstyrelsens skove er certificeret efter FSC's og PEFC's retningslinier.  Det betyder, at al hugst tilrettelægges nøje, så der sigtes på at bevare de træer, der har højest naturmæssig værdi – typisk krogede træer med mange sidegrene, mens tyndingen foregår blandt de træer, der har højest økonomisk værdi – typisk træer med rette stammer. De resterende træer får lov til at stå til maksimal levealder og sidenhen til  naturligt forfald.

Før Naturstyrelsen fælder store løvtræer, er træerne blevet gennemgået  i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening for at sikre, at træer med rovfuglereder og spættehuller bevares.

Fældning af store træer er spændende at se på, men det kan også være forbundet med livsfare at komme for tæt på. Naturstyrelsen skilter på stedet og afspærrer veje, stier og spor i de områder, der arbejdes i.

Respektér venligst afspærringerne, og hold generelt en afstand  på mindst 100 meter til skovarbejderne, når de fælder store løvtræer. 

Arbejdet starter i denne uge i Vesterskoven. Senere fortsættes der i Sønderskoven og i Lysbro Skov ved Ørnsø. 

 

Thorbjørn Nørgård

Skovfoged