Samarbejde mellem ornitologer og Naturstyrelsen giver ny viden om fugle

06-01-2020

Skoma’rfuglen, den truede vadefugl klyde er igen begyndt at yngle på Enehøje i Nakskov Fjord. Til gengæld går det skidt på Albuen og på Dybsø, to andre vigtige kystfuglelokalitet, som ejes og forvaltes af Naturstyrelsen. Her er der ræve, og så holder fuglene sig væk. Det fremgår af en rapport, som Dansk Ornitologisk Forening har udarbejdet for Naturstyrelsen.

Skoma’rfuglen, den truede vadefugl klyde er igen begyndt at yngle på Enehøje i Nakskov Fjord. Til gengæld går det skidt på Albuen og på Dybsø, to andre vigtige kystfuglelokalitet, som ejes og forvaltes af Naturstyrelsen. Her er der ræve, og så holder fuglene sig væk. Det fremgår af en rapport, som Dansk Ornitologisk Forening har udarbejdet for Naturstyrelsen.

Fuglevennerne og Naturstyrelsen har i mange år samarbejdet om fuglestationen på Gedser Odde. Nu er samarbejdet udbygget med fugleoptællinger på kystlokaliteter i Naturstyrelsen Storstrøms område. Ornitologerne har optalt ynglende kystfugle, som vadefugle, ænder, måger og terner. Data indgår som en del af en ”baseline” for et nyt EU-støttet LIFE projekt, som Naturstyrelsen deltager i, og som har til formål at hjælpe de truede kystfugle.

DOF Storstrøm og Naturstyrelsen samarbejder også om at hjælpe en anden sjælden fugl, nemlig stor skallesluger. Den yngler i gamle hule træer, men nu oftest i opsatte redekasser. DOF Storstrøm har fx opsat kasser i Ulvshale Skov på Møn. Her viser ornitologernes rapport, at skalleslugeren yngler i 4 ud af 4 fungerende kasser. Den fiskespisende skallesluger har blot ca. 150 ynglepar i hele landet.  

Hent rapporten om ynglefugle her.

 

Stor skallesluger med unger

Stor skallesluger (Foto: Benny Steinmeyer)

Klyder på Enehøje

Klyder på Enehøje (Foto: Klaus Bek Nielsen)