Ørnen er landet

26-01-2020

Naturstyrelsen opfordrer af hensyn til det lokale havørnepar til at undgå færdsel i en mindre del af Silkeborg Sønderskov

For tredje år i træk ser det ud til, at et par havørne vil yngle i Silkeborg Sønderskov. Bo Ryge Sørensen fra Dansk Ornitologisk Forening oplyser, at han onsdag den 22. januar har set en ældre ørn sidde i reden, mens en anden ørn sad i et nærtstående træ.

Havørnen er meget følsom for forstyrrelser og forlader reden, hvis man kommer for tæt på redetræet. Er havørnen væk, når æggene er lagt, er der risiko for at fx en krage eller en ravn spiser æggene, eller at de bliver kolde, så ungerne dør.

Naturstyrelsen har derfor valgt at lukke et område omkring reden for organiserede aktiviteter, fx o-løb og mtb-løb, og henstiller desuden til, at skovgæster lægger skovturen uden om det pågældende område, så ørnene kan få ro til at yngle.

Det er stadig muligt at få tilladelse til organiserede aktiviteter i den øvrige del af Sønderskoven. Der går i øvrigt skovveje eller stier rundt om det område, hvor færdsel gerne skal undgås. Fra den modsatte side af Borresø er der fra Østerskoven gode muligheder for at spotte havørnene, når de flyver ud for at søge føde på søen eller i oplandet.

På kortet ovenfor kan du se, hvad det er for et område, der er lukket for organiserede aktivteter. Du kan også se, hvorfra der er chancer for at se ørnen uden at forstyrre den.