Naturstyrelsen Sønderjylland fælder store løvtræer

13-01-2020

I 1. kvartal 2020 er der skovnings aktiviteter flere steder på Naturstyrelsen Sønderjyllands arealer.

I 1. kvartal 2020 er der skovningsaktiviteter i følgende områder:

Nørreskoven på Als:

I januar/februar er der skovning af kævler til planker, møbler m.v.

Over- og Nederstjernen i Gråsten:

I januar er der skovning af kævler til planker, møbler m.v.

Skodsbøl skov ved Egernsund:

I januar/februar er der skovning af kævler til planker, møbler m.v.

Arealer ved Hjelmvrå, Tørning Mølle og Sandkulen ved Hammelev:

I januar/februar er der skovning af kævler til planker, møbler m.v

Kelstrup Plantage:

I februar foretages der udtynding, som anvendes til flis til varmeværkerne.

 

Alt efter vind og vejr kan der i perioden opstå gener for brugerne af skovene, men vi har fokus på at mindske generne.

Vi beder skovens brugere være opmærksomme på at holde passende afstand til skovningspladserne, når der er aktivitet.

 

Yderligere oplysninger, se kontakt øverst til højre...

 

Per Lorenzen

Skovfoged
Naturstyrelsen Sønderlylland