Fæld et invasivt juletræ og hjælp naturen

23-11-2020

Vil du have et gratis juletræ og samtidig bekæmpe invasive arter? Så kan du nu fælde bjergfyr ved Nystrup klitplantage og Vangså hedei Thy. Vi gentager successen fra forrige år, hvor flere kan få glæde af et anderledes juletræ.

juletræ på heden

Det er tid til at finde et juletræ og til at få det pyntet fint op til jul. Så hvorfor ikke hjælpe naturen samtidigt?

Det er tanken bag et koncept, hvor man på udvalgte heder gerne må fælde bjergfyr, der ikke er en hjemmehørende art.

Bjergfyr spreder sig udover heden, hvis ikke vi gør noget. Derfor er det en vigtig del af vores naturpleje at fjerne fyrretræer, så heden ikke gror til i skov. Er der nogen, der gerne vil have et lidt alternativt juletræ og samtidig hjælpe naturen, så må man gerne tage saven med på heden på udvalgte steder og tage en bjergfyr med hjem
siger biolog Cornelia Maj Christensen, NST Thy.

I første omgang begrænser tilbuddet om et gratis juletræ sig til et mindre område ved Vangså hede og Nystrup Plantage. Her ligger der et fint lysåbent hedeareal ud til vejen og her må man gerne må tage et af de træer der står rundt i kanten eller ude på den åbne hede. Vi sørger for at sætte et skilt op.

Flere af de jyske heder har for ca. hundrede år siden været tilplantet med skov, og mange af stederne har man nu foretaget større rydninger for at genskabe hederne.

På hederne findes der nogle helt særlige og sjældne arter af dyr og planter, og de vil forsvinde, hvis ikke vi gør noget for at holde hederne som heder. Det kræver, at vi løbende holder fyrtræerne i skak
forklarer Cornelia.

Bjergfyren er en invasiv art dvs. den er introduceret fra Centraleuropas bjergegne. Den blev indført til Danmark i slutningen af 1700-tallet. I dag findes bjergfyrren overvejende i hede- og klitskovbruget i Jylland.

Udover at fjerne fyrretræer består en stor del af hedeplejen i at holde vegetationen lav ved græsning, slåning og ved afbrænding.

Find Naturstyrelsens digitale guide til klitplantagerne ved Vandet Sø, som Vangså Hede er en del af: http://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/klitplantagerne-ved-vandet-soe/

 

 

 Figur 1. areal hvor der må hentes bjergfyr i Nystrup Plantage.

 

 

 Figur 2. Kortoversigt over Vangså hede og hedeareal i Nystrup Plantage, hvor man kan komme og finde sig et bjergfyrjuletræ.