Gravhøje skamferet af ulovlig kørsel med firehjulstrækkere

28-07-2020

I løbet af sommerferien er der gentagne gange blevet observeret ulovlig kørsel med to firehjulstrækkere ad vandrestier, rideruter og op og ned af gravhøje i Vandet, Tvorup og Nystrup plantager.

Gravhøjen i Vandet Plantage ved Vandetvej med tydelige hjulspor.

To gravhøje i henholdsvis Vandet og Nystrup plantager er blevet skamferet med tydelige hjulspor i vegetationen, og en af Naturstyrelsen røde bomme er forsøgt nedkørt. Samtidig er der blevet observeret 2 firehjulstrækkere, der gentagne gange har kørt ulovlig terrænkørsel i Vandet, Tvorup og Nystrup plantager igennem skoven via bl.a. afmærkede vandrestier og MTB spor.

At køre bilræs i skovene er ikke tilladt og totalt uacceptabelt, da det sker til stor fare for både dyrelivet og skovgæster,

siger skovrider Ditte Svendsen og tilføjer:

I dette tilfælde er det særligt slemt, fordi der også er blevet kørt på de fredede fortidsminder i plantagerne. Heldigvis ser der ikke ud til at være sket strukturelle skader på fortidsminderne.

Naturstyrelsen Thy øger nu opsynet i området. Derudover modtager Naturstyrelsen Thy gerne oplysninger fra alle der har observeret noget usædvanligt i området i løbet af sommerferien. Oplysninger bedes sendt til Naturstyrelsen Thys postkasse: Obfuscated Email.

Kontakt

Ditte Svendsen

Skovrider