Klyderne yngler på Tipperne

09-07-2020

På øen Fuglepold i vildtreservat Ringkøbing Fjord har en af de mere iøjnefaldende ynglefugle haft succes. Mindst 8 klydepar har fået unger på benene i år.

Klyde

Der er mange ynglende fugle på Tipperne, men af dem har især Klyden haft held med at yngle i år.

Klyden yngler i kolonier og, da der var mange ynglepar i begyndelsen af juni besluttede Naturstyrelsen at frahegne et areal til klyderne. Tipperne afgræsses af 500 kreaturer, og for at undgå at kreaturerne trampede på klydernes reder og æg blev et 1.800 meter hegn opsat. Hegnet forhindrer kreaturerne i at komme i et 25 ha stort område af Fuglepold, så længe Klyderne yngler der.

I frahegningen har mindst 8 par klyder haft succes med at yngle, og de vandrer nu stolte rundt på øen med deres unger. Ikke siden 2008, hvor der ynglede 18 par klyder på Tipperne, er der set så mange klyder med unger på Tipperne.

Farerne for klydeungerne er imidlertid mange! Fugleunger er føde for ræv, mårhund og rørhøg. Naturstyrelsen Blåvandshuk har derfor igennem foråret reguleret (skudt) 8 ræve og 16 mårhunde for at give blandt andet klydernes unger en bedre chance for at overleve og bidrage til bestanden.

Tipperne blev fuglereservat i 1928, er dermed er et af Danmarks ældste vildtreservater og regnes som et at de vigtigste ynglefuglereservater i Europa. På Tipperne er der offentlig adgang på visse tidspunkter. Du kan læse mere om åbningstider her.