Livø - en bæredygtig ø

10-07-2020

En vigtig milepæl er nået.
På Livø arbejder Naturstyrelsen med udvikling og demonstration af bæredygtighed i bred forstand.

Øen, der ejes af Miljø- og Fødevareministeriet og forvaltes af Naturstyrelsen, er i mange henseender et spejlbillede i miniformat af Danmark, med en lille by, 8-10 fastboende, 2/3 skov og natur – med næsten alle de danske naturtyper repræsenteret – og 1/3 landbrug.

Øen er derfor særligt velegnet til – i en for alle overskuelig skala – at vise, hvordan samspillet mellem natur og menneske kan udvikles og afbalanceres til begges bedste.

Naturstyrelsen har netop udgivet en ny publikation om Livø med øens spændende forhistorie, som bl.a. anstalt for samfundets utilpassede, de unikke naturforekomster, den gamle egeskov, nutidens feriecenter i de gamle bygninger og det økologisk demonstrations­landbrug.

Anledningen er, at vi nu - efter 10 års arbejde med at udvikle øen mod den første energimæssige selvforsynende ø i Danmark, med vindmølle, solceller, batterier, elkedel, varmepumper, nyt fjernvarmeanlæg – har nået en vigtig milepæle med 50 % vedvarende energi produceret på øen, som ikke har energiforsyningsmæssig kontakt med fastlandet.

Vi håber, at den lille bog om øen, kan være med til at inspirere andre i den proces de måtte stå overfor.

Publikationen - Livø en bæredygtig Ø - kan læses her.

Et eksemplarer i papir-format kan rekvireres ved henvendelse til Naturstyrelsen Himmerland, Obfuscated Email eller 7254 3900.

Læs mere om Naturstyrelsens arbejde med udvikling og demonstration af bæredygtighed på Livø.

Læs mere om oplevelsesmulighederne på Livø.