Midlertidig toiletløsning ved Schoubyes Sø

06-07-2020

 

Mange kender den rene lavvandede sø i Hårup Sande som Den Kunstige Sø , men søens officielle navn er Schoubyes Sø.

Søen er ganske rigtigt kunstig, men det officielle navn har den fået efter skovrider Schoubye som gav tilladelse til at grave sand på stedet til brug nye vejprojekter omkring byen omkring 1960.

Derved opstod søen.Søen er en populær badesø, fordi den er ren og lavvandet.

 

Søen skal nok blive ved med at være lavvandet, men skal den også blive ved med at være ren, skal vi passe på den.

Vi er samtidig også forpligtiget til at passe på søen, fordi både den om skoven omkring er såkaldt Natura 2000 beskyttet.

 

”Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske. ”

 

Derfor har vi år valgt at prioritere nogle af midlerne fra regeringens sommerpakke til opstilling af en toiletvogn med to kabiner ved søen.

 

Se mere om sommerpakken her:

 

https://naturstyrelsen.dk/nyheder/2020/juni/nye-initiativer-skal-give-danskerne-en-god-sommer-i-naturen/

 

Toiletvognen skal efter planen stå der i juli og august og efter sæsonen vil vi sammen med Silkeborg Kommunes Natur og Miljøafdeling vurdere , om tiltaget har haft en gunstig effekt på søen og om det skal gøres til en permanent ordning.

 

For at tiltaget skal blive en succes, opfordrer vi derfor alle som besøger søen til at benytte toiletvognen og til samtidig at passe godt på den.

 

Gør vi det, passer vi også på Schoubyes Sø og sikrer dens kvalitet som ren natur og badesø fremover.