Nyt toilet, bålhytte, stor shelter og to små shelters ved Sårup

30-07-2020

Arbejdet med at opgradere lejrpladsen ved Sårup i Tved Plantage er så småt begyndt. Renoveringen er en del af regeringens sommerferiepakke.

Det nye toilet ved lejrpladsen i Sårup

Lejrpladsen ved Sårup ligger ikke langt fra Hanstholm Vildtreservat, og bliver flittigt brugt af både enlige vandrere, familiegrupper, skoleklasser, spejdere m.fl. forår, sommer og efterår. Særligt i hjortenes brunst i september er der mange overnattende, som ønsker at kombinere oplevelsen af kronhjortenes brunst med en nat i shelter eller i telt.

Naturstyrelsen har besluttet at opgradere pladsen, så at den bedre kan understøtte en stadig større interesse for friluftsliv. Derfor bygges der nu to nye enkelt-shelters med plads til ca. 5 personer i hver – og mulighed for at sidde i læ på tre sider. Herudover bygges en gruppeshelter med plads til ca. 30 overnattende, og en bålhytte hvor man kan samles på skovtur, lave og spise mad i ly og læ. Det nuværende shelter på pladsen vil blive fjernet, da den desværre er udtjent.

Vi er startet med at etablere toilettet, og de små shelters vil snarest blive etableret i den vestlige ende af lejrpladsen. I løbet af august starter arbejdet med den store shelter og bålhytten. Projektet forventes færdigt inden september, så det er klar til brug, når at folk strømmer til for at opleve krondyrenes brunst,

fortæller skovfoged ved Naturstyrelsen Thy Thomas Wessel Fyhn.

Midlerne til projektet kommer primært fra regeringens sommerferiepakke. De to små shelters er dog fremstillet af EUC Nordvest og finansieret af Nationalpark Thys trædestensprojekt.

Kontakt

Morten Stummann

Forstfuldmægtig