01-07-2020

Trænger Du til en speciel sommerferieoplevelse for hele familien? Naturstyrelsens lokale enhed på Fyn lancerer hen over sommeren en månedlig skovtursanbefaling. I juli kan et ganske særligt naturfænomen opleves i Rødme Svinehaver.

Billedet viser nogle af de Gule Engmyres mange tuer på overdrevet i Rødme Svinehaver. Foto: Naturstyrelsen (c)

 

Tusindvis af flittige insekter bor i de mange tuer på overdrevet i Rødme Svinehaver. Det er Gule Engmyrer og sidst i juli får engmyrerne vinger, og sværmer ud i det fri på parringsfærd. Sværmeriet starter først under de helt rigtige vejrforhold, hvor alle de modne kønsdyr forlader deres tuer, og enorme sværme af myrer samles ca. 50 meter over jorden. I luften udskiller hannerne duftstoffer, der tiltrækker hunnerne og parringen finder sted. De kæmpe myresværme tiltrækker ofte fugle og man vil kunne se flaksende måger over områder med de store myresværme på bryllupsflugt. Hannerne dør efter parringen og hunnerne begiver sig nu på vinden eller i samlinger på vandet afsted mod nye lokaliteter, at slå sig ned.

Driver landbrug

Den Gule Engmyre er gul eller bleg fordi den næsten ikke kommer ud i sollyset. Finder Du en sten og letter forsigtigt på den, kan Du være heldig at se de Gule Engmyrer og deres gangsystem. I hver tue lever der en selvstændig population af Gule Engmyrer og de har indrettet sig smart. Ellers kunne man jo næsten tro, at de ikke ville overleve i sådan en lille tue. Den Gule Engmyre driver landbrug og behøver ikke bevæge sig omkring for at søge føde. De holder forskellige dyr i fangeskab i tuens indre. De holder primært rodlus, som er en art bladlus, og en tue med 25.000 arbejder-myrer kan passe ca. 12.000 bladlus.

Hvordan foregår det i tuens indre?

Rodlusene lever af plantesaft fra rødderne af de planter, der lever på toppen af tuerne. Der hvor planterødderne findes nede i tuerne, indretter myrerne rum, hvor de holder rodlusene. Lidt som når vi holder køer i en stald. Rodlusene producerer honningdug, der er eftertragtet af myrerne. Der må ikke være for mange rodlus, for da risikerer rodlusene at dø af sult. Derfor æder myrerne de nyeste individer når rodlusene formere sig.

Her har vi løftet en sten - og Du kan se de Gule Engmyrer og hvordan deres gangsystem er forbundet med planterødder. Foto: Naturstyrelsen (c)

Det er ikke sikkert Du lige vil komme på den rette dag til at opleve bryllupsflugten hos den Gule engmyrer, men vi anbefaler alligevel, at Du tager turen til Rødme Svinehaver. Det smukt kuperede landskab har ikke været dyrket siden sidste istid. Det skyldes bl.a. terrænet, den sandede jord, men også de mange sten i området. Netop engmyrertuerne er et udtryk for at jorden kun været brugt til græsning, og videnskabelige undersøgelser har påvist en sammenhæng imellem størrelsen af tuen og tiden siden sidste dyrkning af arealet.

Du kan parkere på Alpevej eller på Tørvelong og gå ind i området i vestlig retning. Når du har passeret det første højdedrag, da kommer Du til den del af overdrevet, hvor den Gule Engmyre lever. Husk gummistøvler eller vandrestøvler, da der flere steder kan være vådt. Madpakken kan nydes enten på et af udkigspunkterne eller ved bordbænkesættene, og der er toilet ved Egebjerg Mølle.

 

Kort over Rødme Svinehaver og Egebjergbakker, hvor vandreruterne gennem området er markerede.

En helt almindelig myre

Den Gule Engmyre lever i hele landet og er derfor ikke ualmindelig. Det er mere dens levevis, der skiller sig ud fra andre myres.

Du kan læse mere om den Gule Engmyre og myrer generelt på de følgende sider:

Miljøstyrelsens Artsleksikon

Beskrivelse af Gul Engmyre, Danmarks fugle og natur

Karina Bak Olesen

Biologistuderende
Naturstyrelsen, Fyn

Naturstyrelsen, Fyn