Sommersatsning i Vestjylland

02-07-2020

Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet har sikret økonomisk mulighed for en forbedring af friluftsmulighederne i den vestjyske natur.

Hos Naturstyrelsen Vestjylland er vi meget glade for at vi nu kan sætte gang i forbedringer og opgraderinger for op imod 1 mill. kr., udtaler skovrider Poul Ravnsbæk, og fortsætter: pengene faldt på et tørt sted, så vi har lagt mange andre opgaver til side, for at få midlerne ud at gøre gavn hurtigst muligt. Der arbejdes lige nu på højtryk med opgaverne Det går godt - og mange af de forbedrede tilbud er allerede taget i brug.

udinaturen.dk kan du finde mere info om de mange faciliteter i den vestjyske natur - og få inspiration til turen.

Her er en liste over nogle af de mange tiltag, der er gennemført eller gennemføres hurtigst muligt:

  • to primitive skovlokummer opgraderes til toiletter med lys og vand - Klosterheden ved Kjærgaards Mølle og Tinkerdal i Feldborgskovene.
  • En ny shelterplads er etableret i Husby Klitplantage
  • I to eksisterende udsigtstårne er der etableret mulighed for overnatning - Klosterheden og Gørding ved Nissum Fjord.
  • Retablering af primitive overnatningspladser med grillsted ved Toftum Bjerge.
  • Opgradering frem for nedlæggelse af Tinkerdal Besøgssted i Feldborgskovene ved Skave.
  • Generel gennemgang af stier og faciliteter med bl.a. en opgradering af dele af Vestkyststien
  • P-plads ved Bovbjerg Fyr forbedres
  • Bjerg Thomsens Hytte i Vest Stadil Fjord renoveret, og der anlægges en handicapvenlig sti til fjorden ved hytten.

Som en del af sommersatsningen - og som en del af DR´s "Vores Natur", byder mange forskellige aktører på op imod 100 guidede ture i Vilde Vidunderlige Vestjylland i de tre Geopark Vestjylland-kommuner - Struer, Lemvig og Holstebro. Find turene på voresnatur.dk

Nærmere oplysninger: skovrider Poul Ravnsbæk, 20 30 43 40 eller skovfoged/vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen, 20 31 11 80.